Vil en stemme til Høyre bety 12 etasjer høyhus på Vikhammer?

Innlegg av Anders Frost (H): Svaret på spørsmålet i overskriften er – Nei det vil det ikke!

I vedtatt sentrumsplan for Vikhammer står det at det kan tillates inntil 6 etasjers byggehøyde sør for Malvik veien, og 2 til 5 etasjers byggehøyde på de nye områdene som tidligere var jordene til Paul Vikhammer. Det siste ble stadfestet i 2. gangs reguleringsplan for Vikhammer øvre, som ble vedtatt i kommunestyre 02.09.2019, og der et samlet Høyre stemte for forslaget.

Under behandlingen i forkant av vedtak i kommunestyre ønsket Høyre å tillate å bygge noe høyere på nye områder, som Vikhammer øvre og rundt dagens Rema. Jordene på Vikhammer øvre er noe av den beste dyrkamarka i kommunen, og vi mente at når vi først skal bygge ut dette området, så må vi utnytte det best mulig.

Vi mente videre at vakre Vikhammer fortjente å bli sett. Malvik Høyre luftet derfor ideen om at Vikhammer fortjener et virkelig signalbygg. Men dette har aldri vært tiltenkt på jordene til Paul Vikhammer. Dette hadde vi en tanke om at kunne ligge der Rema ligger i dag. Vi så for oss en butikk i 1. etg og leiligheter med fantastisk utsikt mot havet, og med soverom inn mot skråning/skogen oppover dalen. Når i tillegg elva ble åpnet opp, så kunne dette blitt en perle. En perle som satt vakre Vikhammer på kartet. Under prosessen frem mot politisk behandling av sentrumsplanen innså vi at det ikke var et sterkt ønske blant innbyggerne på Vikhammer for et signalbygg. Det var også forskjellige meninger innad i Malvik Høyre. Dette forslaget ble derfor aldri fremmet. 

Mange tar kontakt med oss når vi er ute, og de er redde for eiendommene sine, når det kommer høye blokker rundt. Høyre har alltid vernet om eiendomsretten til folks verdier, og det vil vi fortsatt gjøre. Det betyr at vi vil vurdere ulempene for eksisterende eneboliger opp mot ønske om utnyttelse av nye områder som nybygges ut. Dette mener vi at vi best gjør med en variert byggehøyde. De høyeste byggene bør kanskje ligge mot Malvik veien, og byggehøydene skaleres ned mot eksisterende bebyggelse.

En stemme til Høyre vil ikke bety 12 etasjers høyhus, det vil ikke bety rasering av eplehager på Vikhammer, og det vil ikke bety at eksisterende beboerne på Vikhammer skal føle noe utrygghet. 

Høyre stiller seg bak den vedtatte sentrumsplanen for Vikhammer.

Høyre vil ikke ha omkamp på de forslagene vi fremmet under behandlingen, men som ikke fikk noe flertall. Skal vi ha troverdighet som politikere, forutsigbarhet for innbyggerne, næringsliv, og andre interessenter, må vi følge de planer vi vedtar. Malvik skal være en god kommune å bo i, en god kommune å flytte til, og vi skal forholde oss til vedtatte planer.

Jeg ønsker alle et godt valg, bruk stemmeretten, og stem gjerne Høyre

Anders Frost
Kommunestyrerepresentant og 5. kandidat
Malvik Høyre