Kjør for livet – skaper tilhørighet

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge som nå etableres her i Malvik.

I Kjør for livets program blir de del av et team på 5-7 ungdommer, som gjennom 48 samlinger per år vil oppleve mestring, bli sett, føle trygghet og tilhørighet.

-Vi tilbyr en alternativ form for fritidsaktivitet, sier Morten Leikvold som har lang fartstid i Kjør for livet.

-Kjør for livet handler om motorsport, enten med bil, crosscart eller motorsykkel, forteller Eskil Arestøl.

-Det vi kan gi ungdommen er faste tydelige rammer og aktiviteter de drømmer om, og det igjen gir gode resultater, sier Joachim Eidem Olsen.

De tre skal lede Kjør for livet i Malvik som er et samarbeid med kommunen som kjøper tjenesten fra organisasjonen.

Kjør for livet

Prosjektet er landsomfattende og teller i dag 58 klubber spredt over det ganske land.

-Konkret er det 48 kvelder i året, tre timer hver kveld hvor vi mekker, snakker og lærer om livet. Hvordan man skal oppføre seg både i trafikken, på butikken og mot hverandre, forklarer Morten Leikvold.

-Gjennom dette skaper vi en tilhørighet til noe som er viktig for den enkelte.

De tre instruktørene skulle gjerne hatt litt drahjelp til den lokale utgaven av Kjør for livet.

-En sponsor ville betydd mye. Da kunne vi ha tatt med ungdommen ut på besøk i andre klubber så de har fått oppleve enda større fellesskap og fått nye erfaringer og venner.

Trenger lokale

Nå trenger prosjektet et lokale hvor de kan møtes, mekke litt og drive holdningsskapende arbeid.

-Vi er på jakt etter et lite lokal med plass til en bil, og kanskje et møterom og sanitære fasiliteter, forteller Morten Leikvold.

-Ungdommene er på plass, det er utstyr, verktøy og arbeidsklær også. Nå trenger vi tips om egnede lokaler, sier Eskil Arestøl.

-Aller helst ønsker de seg et lokale litt utenfor sentrum, men alt er av interesse.

Kjenner du til noen eller har du et ledig lokale som kan være passende? Ta kontakt på epost til: Eskil Arestol