Ber kommunestyret gjøre om vedtak

Naturvernforbundet i Trøndelag ber nå om at Malvik kommune gjør om tidligere regulering av dette jordbruksareal på Vikhammer til boligformål.

I et brev til kommunen mandag formiddag skriver Magne Vågsland i Naturvernforbundet at ca. 3 % av Norges areal er jordbruksareal og 20 % er produktiv skogsmark.

-Landet vårt har en normal selvforsyningsgrad på 42 %.

-I 2018 ble den anslått til å bli under 35 %. Trøndelag er det fylket i landet som omdisponerer mest dyrka mark, i snitt 1.245 dekar årlig.

-Spesielt er områdene omkring Trondheimsfjorden. Dersom ikke reguleringa blir gjort om vil til sammen 70 dekar matjord bli tatt bort.

-Fra 2005 til 2017 ble det omdisponert 23 780 dekar dyrka og dyrkbar jord i Trøndelag, 68% dyrka og 32 % dyrkbart areal. Naturvernforbundet er kritisk til nedbygging av dyrka mark.

-Ved at Malvik kommune har gått mot at det bygges travbane på dyrka mark, er det satt en viktig standard for vern av matjord. Vi håper nå at kommunen bruker samme standard og at kornarealet på Vikhammer fortsatt vil bli disponert til matproduksjon, skriver Magne Vågsland i Naturvernforbundet i et brev til Malvik kommune.