September er den internasjonale barnekreftmåneden

Hvert år rammes rundt 200 barn og unge av kreft i Norge. Fire av fem barn overlever, men barnekreft er fortsatt den hyppigste dødsårsaken blant barn i alderen 1-14 år i Norge.

Barnekreftforeningen vil gjennom hele september markere måneden gjennom flere ulike aktiviteter. Formålet er å rette fokus mot barn og familier rammet av kreft, samle inn midler til Barnekreftforeningens viktige arbeid og å belyse utfordringene knyttet til barnekreft, skriver foreningen i en pressemelding.

For rundt to av tre som overlever barnekreft oppstår det utfordringer som kan kobles til sykdommen og behandlingen, såkalte seneffekter. Eksempler på seneffekter som kan oppstå er sekundær kreft, vekstproblemer, infertilitet og kognitive vansker. Disse seneffektene må barna leve med resten av livet.

35 millioner i forskningsmidler lyses ut

Forskning på barnekreft er et lavt prioritert område i Norge, og vi ligger langt etter våre naboland Barnekreftforeningen jobber hele året med å samle inn penger til forskning på barnekreft. 1. september vil nye forskningsmidler lyses ut på inntil 35 millioner kroner, og Barnekreftforeningen håper å få inn mange gode søknader.

Norge har blitt kritisert for å ikke bidra like mye til forskningsarbeidet på barnekreft som våre nordiske naboer, Sverige og Danmark.

Barnekreft er ikke det samme som voksenkreft. Barn får andre typer kreft enn voksne, og den utvikler seg også annerledes enn voksenkreft, heter det i pressemeldingen.

Dette er et komplekst område, og fagmiljøene må selv kartlegge og foreslå tiltak som trengs på kort og lang sikt. Barnekreftforeningen og fagmiljøene ved sykehusene har alltid hatt et godt samarbeid og Barnekreftforeningen vil fortsette sin oppgave med å samle penger til forskningen og arbeide sosialpolitisk for å sette fokus på barnekreft og barnekreftforskning.

– Barnekreftforeningen sitt mål er at ingen barn skal dø av kreft. Engasjerte innsamlere og partnere, som brenner for saken vår, har stor betydning for at vi kan støtte barnekreftforskning fremover, sier Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen i pressemeldingen.

Internasjonalt symbol

Gullsløyfen er det internasjonale symbolet på barnekreft. Sløyfen ble laget i gull, siden gull er et av de edleste og verdifulle metallene vi har. Gullsløyfen blir i september solgt i butikker over hele landet, og på Barnekreftforeningen sine hjemmesider for å sette barnekreft i fokus.

– Vi håper at så mange som mulig vil bære gullsløyfen i september for å vise sin støtte. Det betyr mye for dem som er rammet, og inntektene er viktige for å støtte forskning på barnekreft, sier Nicolaysen.

For å lese mer om Barnekreftforeningen sitt arbeid kan du gå inn på hjemmesidene til Barnekreftforeningen www.barnekreftforeningen.no (ekstern lenke).