Klart for sykkelgarasje i Hommelvik

Malvik kommune har søkt Bane NOR om tillatelse for oppføring av sykkelgarasje på Hommelvik Stasjon. Minste avstand fra sykkelgarasje til spormidt er 6,5 meter.

Sykkelgarasjen har et areal på 15 m2 , leveres ferdig montert og kan enkelt løftes på plass, eventuelt flyttes til alternativ plassering ved økt arealbehov.

Eiendommen er avgrenset med gjerde mot sporet og det er anlagt bilparkering i ca. samme avstand som sykkelgarasjen ønskes plassert. Sykkelgarasjen er omsøkt plassert i en avstand der det vil være utfordringer knyttet til støy, støv og rystelser, men det vil etter Bane NORs vurdering ikke ha stor betydning for bruken av bygget.

Oppføring av bygg i avstanden 6,5 meter fra spormidt er noe som normalt ikke tillates, men en sykkelgarasje er etter Bane NORs vurdering med tiden blitt en naturlig del av en stasjon. For å unngå at tiltaket kommer i konflikt med trafikk inn og ut av stasjonen i forbindelse med andre arbeider som er planlagt på stasjonen må sykkelgarasjen plasseres 10 meter vest for adkomstveg til plattformen.

Sykkelgarasjen vil bli plassert her (Illustrasjon fra sakspapir)