Podkast: Bussen, Drittpakker, Fotball og Formuer

Røster i Malvik snakker nærmere om de nye busstilbudene til og fra Trondheim, vi snakker litt om fotball-lag som prestasjonsgrupper og ikke minst ser vi på hvordan det kan være mulig å kombinere personlige forhold som økonomi med det å ha meninger innen politikken. Eller blir det bare drittpakker av sånt…

God helg.