Avskaff eiendomsskatten i Malvik kommune

Innlegg fra Malvik Høyre: Vi går til valg på at vi skal avskaffe eiendomsskatten.  Vi vil drifte Malvik Kommune etter prinsipper om sunn økonomi, selv uten innkreving av eiendomsskatt. Både for privatpersoner og næringslivet. 

Da Malvik Høyres Gudmund Beitland tok over som ordfører i 2003, tok han over en kommune som over tid var vann-styrt økonomisk. Malvik Kommune var på lista over de kommuner med dårligst økonomi, ROBEK-lista, og var under overvåkning, og hadde ikke handlefrihet i eget hus. Gjennom godt arbeide over 4 år, klarte den borgerlige siden, med Malvik Høyre i spissen, som var i posisjon, å snu økonomien, uten eiendomsskatt. Dette viser at det er mulig å drifte en kommune, uten den urettferdige eiendomsskatten.

Vi tapte dessverre valget i 2007, og kommunen ble AP-styrt, med støttepartier. Da ble raskt eiendomsskatten innført. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Eiendomsskatt er en lokal økning av skatten i din kommune. Høyre sentralt mener at dette skal være en lokal beslutning og at kommuner som ikke innfører eller fjerner eiendomsskatt skal ikke straffes økonomisk av staten. Høyre mener videre at lokale beslutninger om nei til eiendomsskatt skal heies på av staten. Premiering av næringsvennlige kommuner motiverer til å legge bort eiendomsskatt.

Under de rødgrønne med regjeringsmakta, ble kommuner som ikke hadde innført eiendomsskatt straffet av staten ved at de ikke ble tildelt skjønnsmidler. Dette har regjeringen Solberg allerede endret på.

Inntekten som familien selv sitter igjen med etter å ha betalt skatt, er velferd for familiene. Ikke kommunens penger. Eiendomsskatten rammer spesielt minstepensjonister, som sitter med sin gamle bolig de har jobbet ett langt liv for å bygge opp og helt eller delvis betale ned lånet på. I dag sitter de kanskje som minstepensjonister, og har forhåpentlig vis nok utbetalt til å ha et verdig liv, men så kommer eiendomsskatten og ødelegger regnestykket.

Det samme gjelder for unge folk i etableringsfasen. De er nygifte, kanskje fått ett barn eller to. Er så heldig at de får kjøpe seg hus eller leilighet, har kanskje ikke så mye egenkapital, men med god hjelp av banken, får de kjøpe bolig. Den kan være fra 80-100 % belånt. Dette er ikke med i vurderingen når eiendomsskatt skrives ut. Det er jo i realiteten banken som er største «eier», men dette paret får på toppen av lån, denne urettferdige skatten tredd ned over hodet.

Hvordan skal vi erstatte eiendomsskatten når vi tar bort denne? Jo, vi skal bl.a. effektivisere kommunal drift. Mere tjenester ut av hver krone. Men, kanskje enda viktigere, vi skal legge til rette for ett aktiv næringsliv i kommunen, med forutsigbare rammer, uten eiendomsskatt. Dette vil gi investering- og etableringslyst i kommunen. Økt aktivitet og investeringer i kommunen, vil i neste omgang være med å gi økte inntekter til kommunekassa, som kan være med å finansiere bortfall av eiendomsskatten.  Økt etablering av næringsaktiviteter, vil også i neste omgang gi tilflytting til kommunen, og økte skatteinntekter.

Vil du ha bort eiendomsskatten, er en stemme til Malvik Høyre den største garantisten for at noe skjer med dette. 3 perioder og 12 år under AP-styre i Malvik, med eiendomsskatt, er nok.

GODT VALG!

Eva Lundemo
Ordførerkandidat

Frank Arne Hammer
2. kandidat

Fritz Olav Baade
3. kandidat