Senterpartiet i Malvik ønsker å styrke og øke kvaliteten i eldreomsorgen

Innlegg av Roy Jevard (SP): Senterpartiet ønsker å bidra til at omsorgssektoren i Malvik kommune kan møte de utfordringer som vil komme de neste ti år og utover. I 2030 vil vi være 60% fler som er 80 år enn i dag. Hvordan skal vi kunne møte disse utforingene? Vi må begynne å forberede oss nå på hvordan denne utviklingen kan håndtere i fremtiden. Mye gjøres allerede, men vi må ta i bruk alle de ressursene kommunen rår over for å møte denne utfordringen.

  1. Vi må få flere ansatte over i heltid av de som i dag jobber deltid.
  2. Vi må styrke omsorgen med flere ansatte hvis økonomien tillater det.
  3. Vi må få til en god samhandling med de pårørende og se på dem som en ressurs.
  4. Vi må innføre sertifiseringsordningen «Livsglede og for eldre» på våre omsorgsenheter. Dette er en ordning som setter søkelys på livsglede og hva som er mulig å gjennomføre i en helt vanlig arbeidsdag uten ekstra bemanning. Her har man fått til et system som er utviklet av de ansatte innen omsorgen, hvor man skaper nye rutiner og rytmer i hverdagen, slik at de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til den enkelte i større grad blir tilfredsstilt. Malvik Videregående ved helse og omsorgsfag er allerede sertifisert. Her snakker vi å få til samspill mellom barnehager, skole og frivillige organisasjoner på en systematisk måte for å skape aktiviteter innen omsorgssentrene. Kommunene Trondheim, Orkdal og Melhus har allerede innført denne sertifiseringsordningen i vårt nærområde.
  5. De aller fleste ønsker å bo så lenge som mulig hjemme. Da må vi legge til rette for boligbygging som er universell. Vi må planlegge slik at de godt voksne som ønsker å bo i kollektiver kan gjøre det, og bygge mindre boliger som ligger sentralt og er lett tilgjengelig. Dette må man legge til rette for i neste rullering av kommuneplanen.
  6. Antall personer med demens har sterkt økt i de siste årene. Dette skyldes at vi lever lenger, men også ved antall med Alzheimer har økt. I andre land har man vært kreativ og gått nye veier. De har etablert demenslandsbyer for å gi denne gruppen et større innhold i deres hverdag. Her bor de i en skjerma landsby i små boliger, hvor det er små butikker, enkle arbeidsplasser, kulturelle arenaer. De demente har ansatte som tar del i deres hverdag innfor de behov de ville måtte ha. En slik landsby ønsker Senterpartiet å få etablert i Malvik kommune i samhandling med ideelle organisasjoner som allerede er etablert i Malvik. Vi vil starte planleggingen så fort som mulig for å kunne realisere et slikt tilbud i vår kommune.

Synes du dette er bra, så stem på Senterpartiet ved dette kommunevalget.

Roy Jevard
6. plass på Senterpartiets liste i Malvik.