Skal skape bedre holdninger

Onsdag kveld inviterer Malvik kommune til starten på en holdningskampanje for alle som arbeider med barn og unge i Malvik Kommune, frivillige, lærere og de som måtte ønske for øvrig.

Arrangementet får besøk av flere flotte innledere som Svein Maalen fra Ranheim fotball, Marius Bjerkås fra Lade skole, Skolehelsetjenesten i Malvik og Politiet.

Kvelden starter med innleggsholdere, og kommunens representanter tar imot gode innspill på slutten av kick-off`en.

Språkbruk

Målet for kvelden er å bli mer bevisst rundt språkbruk, holdninger og generell adferd.

-Vi ønsker å sette ned ei arbeidsgruppe som følger opp og evaluerer det videre arbeidet via dialogmøter, men som også kan ha som oppgave å være pådriver for å hente inn kunnskap eksternt om vi har behov for det, sier Trude Bekkavik og Terje Fossum i Malvik kommune.

-Nå har vi utfordret alle lag og organisasjoner til å stille med medlemmer på møtet, samt utfordret noen av de til å være med i et arbeidsutvalg. For å trygge voksne, være trygge voksne, og sørge for at våre barn og ungdommer får en trygg og trivelig oppvekst, forteller de.

Møtet er onsdag 28 august, fra kl 19.00-21.00 på Ytre Malvik Samfunnshus