Ber til alle Lakseguder om at Homlalaksen overlever

Onsdag formiddag ble det satt ut et tusen-talls lakseyngel i Homla, etter laksedøden sist høst.

Folk fra Veterinærinstituttet, Elveeierlaget, Malvik kommune og jeger og fiskerforeninga var tilstede sammen med elever fra 7.trinnet på Hommelvik skole som bivånet det hele. (Saken fortsetter under bildet)

En start

Lederen i Homla Elveeierlag, Tore Hammer, synes det er en viktig dag og god start på arbeidet med å få Homla-laksen tilbake.

-Dette er yngel fra den fisken som ble tatt opp halvdød i fjor høst, som har vært i klekkeri og som vi nå setter tilbake til elva, forklarer Tore Hammer.

-Det er snakk om ca 1.100 yngel, så det er jo ikke mye, men det er det vi har, samtidig som at mye ungfisk har overlevd.

-Nå har laksen fra Homla kommet i en egen genbank og det vil i årene framover fanges laks som skal strykes og nye yngel klekkes på samme måte som i dag, forklarer han. (Saken fortsetter under bildet)

Tore Hammer i Homla Elveeierlag er fornøyd

Ber til alle lakseguder

De første av de over tusen ynglene ble satt ut i elva av ordfører Bernt Ole Ravlum og varaordfører Ole Herman Sveian. Den fiske og friluftslivsinteresserte ordføreren håper prosjektet går bra.

-Jeg ber til alle lakseguder som finnes for at dette skal lykkes. Og jeg må få legge til at som lærer ser jeg viktigheten av at elevene fra Hommelvik skole deltar i arbeidet. Det skaper håp for framtida på flere måter, sa Bernt Ole Ravlum. (Saken fortsetter under bildet)

Ordfører Ravlum og varaordfører Sveian fikk æren av å sette ut de første ynglene

Elsker laks

Jonatan Møller og Mali Wik fra 7.trinn på Hommelvik skole har deltatt i Homla-prosjektet på skolen.

-Vi har lært at mye av fisken i Homla har dødd etter at det ble tømt gift i nabovannene for å fjerne gjedda. Så vi prøver nå og få ny laks uti elva, forklarer Jonatan.

-Gjennom skolen har vi vært med på å sette ut fisk i elva og vi har el-fisket laks og fanget bunndyr for å lære om elva, forteller Mali Wik.

Begge er de enige om at laksen er en god fisk å spise.

-Jeg elsker laks, forteller Mali, som ikke har fisket laks, men mye ørret.

Nå har de tro på at «redningsaksjonen» gir resultater og at laksestammen i Homla overlever.

Jonatan og Mali