Må fjerne kommunevåpenet umiddelbart

Malvik kommune ber nå partiet Demokratene i Malvik om å fjerne kommunevåpenet fra partiets valgprogram med umiddelbar virkning.

-Kommunene har enerett til å bruke sine våpen og flagg som kjennetegn/identifikasjonsmerke, for eksempel på dokumenter, i annonsering o.l.

-Ingen andre enn kommunen kan bruke våpenet og flagget som sine egne merker eller for å kjennetegne seg eller sin virksomhet, skriver Malvik kommune i et brev til lokalpartiet.

-Kommunene bruker først og fremst sitt kommunevåpen i forbindelse med utøving av offentlig myndighet, og det er derfor ikke aktuelt å gi tillatelse til politiske partier å bruke kommunevåpenet når de presenterer sitt parti, heter det i brevet.

Beklager

Leder for Demokratene i Malvik, Roger Gundersen, sier at dette var de ikke klar over.

-Nei, dette kjente vi ikke til og beklager at vi har brukt kommunevåpenet. Vi har nå fjernet programmet fra vår facebook-side, men de programmene som er trykt opp og distribuert får vi dessverre ikke gjort noe med, sier Roger Gundersen.

-Nå har vi hverken tid eller penger til å trykke opp nytt siden det bare er to uker igjen til valget, sier han.

Regner med det var en glipp

Ordfører Bernt Ole Ravlum (AP) sier han har hørt om lignende flere steder i landet og regner med at dette er en glipp fra Demokratenes side.

-Jeg akter ikke å forfølge dette da jeg går ut fra at dtte var en tabbe og et engangstilfelle, sier han.

Han vil i alle fall ikke gå inn for noen form for økonomiske represalier overfor det nystarta lokalpartiet, sier han til Malviknytt.

Det er bruken av kommunevåpenet på denne brosjyren Malvik kommune reagerer på.