Buss til irritasjon, barnesykdom eller bare et prestisjeprosjekt?

Innlegg fra Eva Lundemo (H): På en uke samlet siden «Vi som vil ha tilbake Buss 38 Brekkåsen – Stjørdal» imponerende over hele 2500 følgere. Mange spørsmål blir stilt, mange er sinte og noen er fornøyde. Som politikker fra dagens mindretallet i kommunene, har jeg forsøkt å sette meg inn i problematikken fra Malvik sine innbyggere sin side.

Forutsetningen for debatten må være at man er klar over at ansvaret for AtB og da bussen, ligger hos fylkestinget, med fylkesordfører Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet i spissen. AtB utfører de vedtak fylkestinget gjør. 

Det skulle altså være korte linjer fra den politiske makten i vår kommune, til makten i fylkeskommunen.

Mange av våre innbyggere er i livsfaser hvor det å kunne pendle stressfritt er verdifullt, og mange brukerne av denne ruta er samværsbarn, skolebarn, barn som har muligheten til en skole som passer bedre på grunn av dette rutetilbudet, eldre og uføre som kommer seg til byen fordi det er en direkterute. Å kunne unngå bussbytter i størst mulig grad gjør kollektivtransporten tilgjengelig for flere, og pendling betydelig mer overkommelig.

Flere opplever at bussen enten aldri kommer til rett tid, eller så forsvinner den fra appen. Jeg har full forståelse for at dette medfører at passasjerene kan føle en usikkerhet med det nye systemet, men jeg tror også vi må ha litt tålmodighet på det jeg velger å kalle «barnesykdommer» på den store omleggelsen som faktisk er gjort. 

Kanskje skjedde omleggingen for alt for fort, slik at systemene, holdeplassene, rundkjøringer ikke var helt på plass. 

En tanke som slår meg er om det har gått prestisje i prosjektet fremfor å tenke på at det skal fungere best mulig for både folk flest, og sjåførene som må stå i dette i sin arbeidshverdag. 

For oss i Malvik høyre er det viktig å tilrettelegge for at folk vil både flytte til, og bli boende i den fantastiske kommunen vår. 

Malvik skal være en kommune hvor bedrifter føler seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve. 

Jeg registrerer at det i følge Trønderbladet på Melhus den 23. august, har vært et møte mellom AtB og formannskapet i Melhus hvor avdelingdirektør i AtB, Harald Storrønning, medga at Melhus og Malvik ikke har fått et godt tilbud og at de to kommunene ikke var «framme i panna» da tilbudet ble planlagt. 

Jeg er enig med min partikollega, varaordfører Stine Estenstad (H) på Melhus, når hun uttaler i samme intervju at i denne saken må både kommunen, fylkeskommunen og AtB være foroverlent. 

Jeg vil i alle fall gjøre mitt for at det skal skje, og har bedt om at dette blir tatt opp på førstkommende formannskapsmøte her i Malvik kommune.

Eva Lundemo

Gruppeleder og ordførerkandidat

Malvik Høyre

 (For ordens skyld opplyser vi om at Eva Lundemo er tilknyttet Malviknytt som reporter på stoffområdene sport og kultur. Hun er også samboer med avisens redaktør)