Få uføre i Malvik

I Trøndelag er det Trondheim kommune som har den laveste andelen uføre med 8,5 prosent. Malvik ligger hakk i hæl med 9,8 % av arbeidsstokken på uføretrygd. Snittet for fylket er på 10,8 %.

Liten økning

Økningen av unge uføre fortsetter. 2,4 prosent under 30 år er uføretrygdet i Trøndelag. I 2010 lå andelen på 1,3 prosent. 

Ved utgangen av juni (2. kvartal) mottok 31 945 personer uføretrygd i Trøndelag. Det utgjør 10,8 prosent av befolkningen i såkalt arbeidsfør alder, 18 til 67 år. En økning på 0,3 prosentpoeng fra 2. kvartal i fjor, skriver NAV i en pressemelding.

– Den tydelige veksten vi har sett det siste året kan i stor grad forklares med at vi har forsterket innsatsen overfor gruppen som mottar arbeidsavklaringspenger. Dette betyr at flere har blitt avklart raskere og en del av disse har fått uførestatus, sier Bente Wigum, direktør for NAV Trøndelag. 

Flere unge uføre 

De siste ti årene har vi sett en betydelig økning i antall unge (18-29 år) med uføretrygd. I 2010 var 1,3 prosent i aldersgruppen 18-29 år mottakere av uføretrygd. Denne andelen har økt til 2,4 prosent ved utgangen av juni. Det er nå 1 909 uføretrygdede blant ungdom i Trøndelag. En økning på 176 personer siden i fjor sommer. 

– Forskning viser at den sterke økningen i andelen unge uføre skyldes en kombinasjon av endringer i regelverk, helse og demografi. Og det er få unge som er gradert ufør. Man uføretrygder ikke ungdom uten at det er snakk om alvorlige helseutfordringer og derfor er det mange som går rett ut i full uføretrygd uten at de har hatt et arbeidsforhold, påpeker Wigum.

Flere kvinner enn menn

I Trøndelag øker andelen uføretrygdede i alle aldersgrupper under 60 år. Det er flere kvinner enn menn som mottar uføretrygd. Andelen uføretrygdede kvinner i den trønderske befolkningen er på 13,4 prosent (19 119 kvinner), mens tilsvarende andel for menn var 8,5 prosent (12 826 menn). På landsbasis er andelen uføretrygdede kvinner 12,2 prosent og andelen menn 8,3 prosent. 

1 av 5 er gradert ufør 

Rundt 19 prosent av uføretrygdede i Trøndelag har en såkalt «gradert uføretrygd». Det gjør Trøndelag til et av fylkene i landet med høyest andel med gradert uføregrad. Det er mer vanlig for menn enn for kvinner å ha full uføregrad. 

– Blant 18-25-åringene har om lag «alle» full uføregrad. Deretter synker den gjennomsnittlige uføregraden for hver aldersgruppe til den når en «bunn» ved 50 år. For de over 50 år øker gjennomsnittsgraden igjen. At så mange uføre i Trøndelag har et arbeidsforhold ved siden av uføretrygden, er uansett positivt, mener Wold Wigum. 

Trondheim har lavest andel uføre 

I Trøndelag er det Verran kommune som har den høyeste andelen uføre med 21,1 prosent. Den laveste andelen finner vi i Trondheim med 8,5 prosent. Andelen uføre øker mest i Agdenes med 11,4 prosent, mens den synker mest i Snillfjord med 11,4 prosent.   

Kommuner med lavest andel uføre:  

  • Trondheim: 8,5 % 
  • Røyrvik: 9,2 %
  • Malvik: 9,8 %