Malvik Høyre vil bygge ny kommunal svømmehall på Vikhammer

Innlegg fra Anders Frost (H): I tillegg til ny Saksvik skole med gymsal, regional Is- og Håndball hall i Sveberg området, samt basishall på Vikhammer, eventuelt som del av ny gymsal ved Saksvik skole, ønsker vi i Høyre å bygge ny kommunal svømmehall på Vikhammer.

Malvik Høyre mener at dette bør bli en svømmehall som skal gi et tilbud til alle innbyggerne i kommunen, og som i tillegg skal brukes til svømmeundervisning for skolene i Ytre Malvik på dagtid. Det bør vurderes et samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, med tanke på drift og utvidet åpningstid. Kanskje kan svømmehallen bygges i samarbeid mellom kommunen og private virksomheter?

Vi mener videre at svømmehallen i Hommelvik bør rustes opp og vedlikeholdes slik at den kan brukes til svømmeundervisning for skolene i indre Malvik.  Vi vil likevel ikke utelukke andre løsninger i forbindelse med at det skal bygges nye hallflater i Hommelvik, dersom det viser seg at det totalt sett gir bedre løsninger, bedre samfunnsøkonomi og man bedre kan utnytte energi og varme. 

Denne sommeren har igjen vist oss hvor viktig gode svømmeferdigheter er. Det har dessverre vært flere ulykker med tragisk utfall, og som har vist at bedre svømmekunnskaper ville medført at mange flere ville overlevd en drukningsulykke. Vi må derfor sørge for at tilgangen til svømmehall bedres for alle, og at det tilrettelegges for mer svømmeundervisning i skolene.

Ved å bygge ny moderne svømmehall på Vikhammer, fase ut den utdaterte svømmehallen på Ytre Malvik Samfunnshus, samt opprettholde svømmehall for svømmeundervisning i Hommelvik, legger vi til rette for en bedring i svømmeferdighetene. Vi gir gode rammebetingelser for svømmeundervisning, for vanntrim, svømming og annen basseng sport og gleder store og små som savner det å gå oftere i bassenget.

Anders Frost
Kommunestyrerepresentant og 5. kandidat
Malvik Høyre