Ingrid Johansen Aune til minne

Minneord av Lill Harriet Sandaune.

Det føles så uvirkelig å sitte her og minnes deg, Ingrid.

Du, som alltid var så energisk og tilstedeværende, er borte for alltid. 17. mai feiret vi grunnlovsdagen med tog og taler på ungdomsskolen. Men på Hommelvik ungdomsskole, som var en av dine viktigste hjertesaker, vaier nå flagget på halv stang. På onsdag fikk jeg e-post fra deg der du takket for gode spørsmål til neste formannskapsmøte, og på torsdag var du ikke lenger blant oss.

Mange, og kanskje særlig de som ikke er en del av det politiske miljøet, hadde nok blitt overrasket over at vi to faktisk snakket sammen rett som det var om ulike saker. For det er ikke til å legge skjul på at vi to kunne være rivende uenig i mange saker, og vi diskuterte så det gikk mange kuler varmt i kommunestyret og formannskapet i Malvik. Men når vi var ferdig med en sak så gikk vi videre, begge med det utgangspunktet at vi i den neste saken startet med blanke ark og hadde som mål å fatte et vedtak til det beste for Malvik.

Ditt drivende samfunnsengasjement gjorde at du gjerne ville drøfte saker med meg, selv om du visste at jeg kunne være uenig med deg. Du ringte meg for å høre hva jeg mente, du lyttet og spurte om råd til hvordan vi kunne løse ulike saker sammen. Og jeg kunne gi deg råd om hva jeg ville gjort, om jeg hadde ment det samme som deg. Du satte deg alltid grundig inn i sakene, og når du bekjentgjorde et standpunkt i en sak var det bestandig veloverveid og godt begrunnet.

Ingrid, takk for alle debatter og ikke minst alle de gode samtalene som vi hadde, også om ting utenfor politikken. Det at jeg fikk kjenne deg har gjort livet mitt rikere på mange måter, og har gitt meg et mer åpent sinn for verden rundt meg. Du var både kunnskapsrik og full av pågangsmot, en kraftfull kombinasjon som gjør at du også i fremtiden vil være et forbilde for mange jenter og kvinner i politikken. 

Tidligere i vår satt du på med meg og jeg kjørte deg hjem på Bakkan, etter at vi hadde vært på et møte sammen. Før du gikk ut av bilen så foreslo du at i løpet av sommeren burde vi ta oss tid til et par glass vin sammen på verandaen, og møtes utenfor den ordinære politiske arenaen. Det ble aldri at vi rakk det, men jeg skal ta det glasset med vin, minnes den trillende latteren din, rausheten din og den ukuelige ståpåviljen din for et bedre samfunn.

Min dypeste medfølelse går til Ingrids familie, som også tidligere har vært hardt rammet av tragedier.

Hvil i fred, Ingrid.

Lill Harriet Sandaune
Gruppeleder for Malvik FrP