Vi bli stadig eldre

De nye tallene fra Folkehelseinstituttet, viser befolkningene til kommuner og fylker rundt om i landet.

Folkehelseinstituttet sine to store statistikkbanker er nå oppdaterte med befolkningstall per 1.januar 2019.

Flere over 80

Statistikken viser at det i Malvik, de siste seks årene, er en øking av antall eldre over 80 år. Ved årsskiftet var det 430 over 80, mens det i 2014 var 355.

For aldersgruppen 0-17 år er tallene stabile rundt 3400 personer.

Skjermdump: fhi.no

Tresifret alder

I Malvik kommune er det registrert 14 040 innbyggere, 7 152 menn og 6 888 kvinner hvor noen er i alderen 100 +.

1.januar i år ble det registrert at to kvinner i Malvik kommune har tresifret alder.

Skjermdump: fhi.no

Statistikken fra Folkehelseinstituttet viser at det i Malvik, gjennom de årene, at det er kvinnene som blir eldst.

Kjønnshormoner hjelper kvinnen

En stor del av årsaken til at kvinner lever lengere enn menn, er forskjellen på mannlige og kvinnelige kjønnshormoner. 

Det mannlige kjønnshormonet heter testosteron og utvikles i puberteten. Testosteron er forbundet med utvikling av sinne, aggressivitet og vilje til å ta en risiko. 

Forskerne tror derfor at testosteronet er en av grunnene til at flere unge menn enn kvinner for eksempel dør i slagsmål eller forårsaker bilulykker. 

Senere i livet utsetter testosteronet også mennene for biologiske farer som forkorter levealderen. Hormonet øker nemlig innholdet av kolesterol i blodet, og det fører til flere hjertesykdommer.