Kjørte 80 i 60-sone

En 18 år gammel bilfører, hjemmehørende i Stjørdal, ble natt til torsdag stoppet av Politiet etter å ha kjørt over lovlig fartsgrense på strekningen Torp – Midtsand.

-En gjennomsnitts-måling viste at han holdt 80 km/t i 60-sonen, noe som gir forenklet forelegg og prikkbelastning, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin ved Politiet i Værnesregionen.

-Frelegget er på 5.500,- og i tillegg får den unge føreren 2 x 2 prikker i og med at han hadde midlertidig førerkort, forteller Ulvin.

For unge bilførere er reglene slik at om de får åtte prikker i løpet av tre år, blir førerkortet inndratt for en periode på seks måneder.