Har sendt ut gult farevarsel

Meteorologene fra Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for hele Trøndelag for torsdag 8.august. Varselet gjelder for ettermiddag og kveld.

Selv om vi i Malvik har vært forskånet for de siste døgnenes store nedbørmengder, varsler nå meteorologene kraftig nedbør over det meste av landsdelen.

Farevarsel

Torsdag ettermiddag og kveld blir det lokalt mye nedbør. På tre timer kan det komme 20-30 mm. Veldig lokalt er det potensiale for mye på kort tid, 10-15 mm på én time, heter det i varselet som nå er sendt ut.

Det vil være store lokale forskjeller i tid og rom, noen steder vil få oppholdsvær.

Anbefaling

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Konsekvenser

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Tidslinje

  1. torsdag 8. august 2019 kl 14 – Faren øker
  2. torsdag 8. august 2019 kl 22 – Faren er over
Lokal flom kan gjøre stor skade som her i Hommelvik sentrum i august 2017.