Hommelvika før og nå

Alle tettsteder, større eller mindre, forandrer seg

Hommelvik er i stadig endring og som dagens bilde viser er det ikke mange årene siden stedet så helt annerledes ut enn i dag.

Dagens gamle bilde er ikke utgammelt. At det er i sort/hvitt er en tilfeldighet. Legg merke til at Rådhuset i sentrum ikke er bygd, det er bare helsehuset ennå. På parkeringsplassene bak Coop Extra er det boliger. Bybildet preges også av brakkene som Malvik kommune hadde i påvente av et større og moderne Rådhus.

Bakerst i bildet skimtes Hommelvik Bruk og «Brakka» på Sannan. På riksvegen i sentrum er trafikken til og fra Hommelvik stasjon lysregulert.