Foldsjøen før og nå

Alle solemerker peker nå mot at Foldsjøen vil bestå som den perlen den er. Et område til friluftsliv og rekreasjon etter at forsøkene på og bygge ut vassdraget ikke ble noe av.

Det er kravet om ny og sikker demning etter de nye damforskriftene som har utløst dagens situasjon hvor Malvik kommune har overtatt damanlegget fra AS Meraker Brug.

Dagens demning ble reist på slutten av 1980-tallet. Vårt gamle bilde, av fotograf Geir Ø. Johnsen, er fra mai 1985 og viser datidens demning som sårt trengte en oppgradering.

Les også: Har du handla her?

Les også: Før og nå i farger