Knefall for egen regjering!

Innlegg fra Bernt Ole Ravlum (AP): Malvik Høyre og ny E6.

Nye Veiers forslag til trasevalg for E6 gjennom Hommelvik har vakt engasjement. Dette er forståelig – forslaget legger opp til rasering av dyrkamark, riving av 7-10 eiendommer og et uavklart støyproblem for svært mange beboere i området.

Representanter for Malvik Arbeiderparti har gjort det klart at den mest ønskelige løsningen er tunnel eller skjæring inn i Svartløftberga. Dette har partiet gjort klart helt fra første møte med prosjektledelsen – første gang ovenfor Statens Vegvesen. Det bør derfor ikke komme som noen overraskelse at representanter for Arbeiderpartiet klart signaliserer et annet standpunkt enn Nye Veier. At noen velger å kalle dette for et ultimatum betyr bare at kompetansen på dette saksområdet er svært mangelfull.

I Malviknytt 28.juli, har Malvik Høyre gjennom sin representant, Anders Frost, gjort det klart at forslaget som foreligger er det aller beste  og at man ikke kan forvente at Nye Veier skal ta hensyn til bagateller fra berørte innbyggere. Målet om å kunne kjøre i 110 km/t skal tydeligvis  gå foran bevaring av dyrkamark, helse og trivsel og at folk må forvente å bli tvunget til å flytte.

Malvik Høyre og representanten Frost bruker tid og spalteplass på å forklare hvilken velsignelse ny E6 vil være for Malviks innbyggere, for nasjonal infrastruktur og for nasjonal økonomi. Joda, med de gitte forutsetninger som foreligger er dette riktig. MEN DEN DEBATTEN ER VI FERDIG MED!  Avgjørelsen om at det skal komme 4-felts motorveg gjennom Malvik foreligger enten vi vil eller ei. Nå er det derimot spørsmål om hvordan Malviks innbyggere og politikere skal kunne synliggjøre de negative konsekvenser valget av trase for ny E6 representerer for områder og berørte innbyggere.

Det er her Malvik Høyre svikter. I stedet for å adressere problematikken ovenfor Nye Veier prøver de å sause til debatten ved å vise til nasjonale mål og gevinster som er skremmende lik det dagens H/FrP/KrF/V – regjering bruker for å rettferdiggjøre oppdeling av det som i dag er Statens Vegvesen og Nye Veier. Et hvert lokalt opprør mot ny E6 er et opprør mot sittende regjering – og det skal vi ikke ha noe av!

Jeg mener bestemt at Regjeringens representanter i det politiske Malvik i saken om  ny E6 også viser hva vi har i vente på ander områder – at det som sentrale politiske myndigheter har bestemt skal følges.

Vi går mot et valg som skal avgjøre hvilke parti som får mulighet til å gjøre Malvik til en god kommune å bo og vokse opp i , en kommune det er attraktivt å komme til og til en kommune hvor det er trygt å bli gammel. Folk bør merke seg at representanter for regjeringspartiene er uvillige til å innta lokale standpunkt som kan rokke ved sentralmakta.

Dette gjør meg urolig!

Bernt Ole Ravlum (AP) , Malvik