Fraråder bruk av lykter

Lørdag kveld fikk Politiet i Værnesregionen flere meldinger fra området rundt Storsand om observasjoner av flyvende papirlanterner.

Disse lyktene svever i lufta ved hjelp av varmluft som kommer fra stearinlys.

-Med den skogbrannfaren som er nå, fraråder vi folk å sende levende lys opp i lufta som kan starte skogbranner, sier Politioverbetjent Arne Henrik Ulvin, ved Politiet i Værnesregionen.

Hendelsen skal ha inntruffet like før midnatt, men patruljen på stedet fant ingen spor etter lyktene.