Reagerer på ulovlig bilkjøring

Flere turgåere og naboer til Malvikstien har tatt kontakt med Malvik kommune og reagert på ulovlig bilkjøring langs turstien i den siste tiden.

Randi Garberg ved FDV kommunalteknikk sier til Malviknytt at det er forbudt å kjøre bil på Malvikstien.

-Det er en gang- og sykkelvei og der er bilkjøring forbudt.

-Vi har fått henvendelse fra en av naboene som har sett trafikk på Malvikstien. Vedkommende hadde tilgang til en mini-graver og med den fikk han løftet på plass steinene som hindret biler i å kjøre inn på stien.