Pårørende fortviler over maten på sykehjem

Forbrukerrådets nyeste undersøkelse viser at mange pårørende er bekymret for maten de eldre får servert av sykehjemmet. En del forsøker å klage, men det hjelper sjelden. 

Fagdirektør Anne Kristin Vie påpeker at beboerne på et sykehjem er prisgitt å få servert all næring der, og at denne maten har enormt mye å si for de eldres helse og livskvalitet.

Hjelper ikke å klage

Nesten hver tredje pårørende har følt seg oppgitt eller fortvilet over matserveringen det siste året, viser undersøkelsen. Om lag halvparten er utrygge på kvaliteten på maten.

– Det er alarmerende, sier Vie i en pressemelding.

– Det er vondt for de pårørende å se, og konsekvensene for de eldre er alvorlige. Vi vet at et godt kosthold gir bedre allmenntilstand, reduserer behovet for medisiner, samt faren for å falle og skade seg og havne på sykehus. Dessuten betyr mat livskvalitet. Et måltid er en stund som kan gi hygge, og dessuten verdifull kontakt med andre mennesker.

Forbrukerrådets undersøkelse viser videre, at det nytter lite å klage. Hver fjerde pårørende har nemlig klaget på sykehjemsmaten, men det har som regel ikke ført til noen forbedring.

Anne Kristin Vie understreker at kommunepolitikerne må lytte til de pårørende og de eldre.

– De må få på plass en politikk som gir liv og livskvalitet, sier hun i en pressemelding.