Stenger mandag kveld

Denne uka er det flere netter med stengte tunneler på E6 gjennom Malvik.

På grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid stenges tunnelene fra klokka 22.00 om kvelden til klokka 06.00 på morgenen.

Mandag

Helltunnelen og Stavsjøfjelltunnelen, stenges om natta mandag 22. til tirsdag 23. juli.

Tirsdag

Tirsdag 23.juli, stenges Væretunnelen for ordinær trafikk fra kl 22.00 – til kl 06.00 (dagen etter)

Skiltet omkjøring via Gevingåsen og fylkesveg 950, Malvikvegen, utrykningskjøretøy kan passere.