Snart blir det endringer her

Vi fortsetter vår lille serie med gamle bilder fra nær fortid.

I dag er vi på Sveberg. Det har gått noen år siden E6 fra Storsand til Hommelvik ble bygd.

Vårt gamle bilde i dag viser anleggsarbeidet ved Svebergkrysset og Malvik Senter fra mai 1990. Og så har vi vært på stedet og knipset hvordan det ser ut i dag.

Rundt påsketider neste år starter et nytt kapittel med motorveien når den utvides til firefelts. På Sveberg vil krysset slik vi kjenner det i dag bli større og flyttes litt østover.
Da vil all gang og sykkeltrafikk foregå på egne plan i krysset og ikke på samme plan som biltrafikken.

Sveip for å se før og nå: