Kjemper for Stasjonsfjæra

Monica Pedersen Arntzen har startet en underskriftsaksjon på nett for å bevare Stasjonsfjæra i Hommelvik.

-Vi må ta vare på dette området av hensyn til neste generasjon, sier Monica. Det er det fineste området i Hommelvik og det kan vi ikke ødelegge med boligblokker.

Nå har hun startet underskriftskampanje på nett.

-Hva ønsker du og oppnå med dette?

-Målet er at dagens politikere skal tenke seg om og heller lage et tilbud til alle i sentrum, særlig for de yngste som ikke har så mange muligheter i Hommelvik. De kan ikke være på skateparken etter klokken 21.00 om kvelden. Blir det boligblokker i fjæra frykter jeg de ikke kan «henge» der heller utpå kvelden. Ungdommen i dag går jo ikke ut før etter klokka 21. Det må vi ta hensyn til, sier Monica Pedersen Arntzen.

-Men behøver det å bli en konflikt mellom de som bruker fjæra og boliger på Moan?

-Nå synes jeg vi må beholde det som det er i Hommelvik så bra vi kan, så vi får beholde ungdommen i vika. Det må vi voksne ta ansvaret for og da kan vi ikke bygge ned det siste fri-området vi har igjen, sier hun.

Samler underskrifter

På nettstedet underskrift.no (ekstern lenke) har aksjonen snart fått 200 underskrifter.

Der heter det at en bevaring av Stasjonsfjæra i Hommelvik er viktig og at de ønsker en aktivitetspark for alle og dette synes vi er viktig både for helsa og det sosiale.
Her i Hommelvik er det veldig lite for barn og unge å bruke fritiden sin på, så da har en aktivitetspark vært et godt tilbud til barn og unge.

Det er også viktig at vi får beholde strandområdet vårt, da dette er en viktig utfartssted for barnehagene og skolene i Hommelvik. Fjæra blir brukt flittig av mange, dette er en av våre møteplasser. Derfor vil vi ikke ha boligbygging i fjæra vårres, står det i oppropet på underskrift.no

Monica forteller at de også har forsøkt å dele ut informasjon til ungdommene via skolen, men at dette har stoppet opp på et vis.

-Målet er at lokalpolitikerne skal snu og endre reguleringsplanen før detaljreguleringen av fjæra starter og området går tapt for kommende generasjoner, avslutter Monica Pedersen Arntsen.