Ennå ikke ferdig med gravinga på Grønberg

Fra 30. juli til 30. september blir det delvis stenging av Dalabakken og tilstøtende veier på grunn av arbeid med veg, vann, avløp og kabler. 

Veiene som blir påvirket av vegarbeidet er: 

Dalabakkan, Harrangflata, Snurruvegen, Nypevegen, Brannan, Silkevegen og Steinbruddvegen.

Det blir Innsnevring i områdene det jobbes på.

Harrangflata og Steinbruddvegen kan bli stengt i korte perioder.

Gangpassasje opprettholdes. 

AMK-sentralen, Lensmannen i Malvik, Trøndelag Brann og Redningtjeneste, Innherred Renovasjon, Nettbuss og Hjemmesykepleien i Malvik, blir varslet 1-2 dager før stenging.