Plikt til å varsle

Fra mandag 1. Juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester i kommunale tjenester plikt til å varsle dødsfall eller svært alvorlig skade som har sammenheng med helsetjenesten.  

Denne ordningen har tidligere vært avgrenset til spesialisthelsetjenesten, men gjelder nå også alle kommunale tjenester. 

Samtidig har nå pasienter, brukere og pårørende også fått en rett til å varsle disse hendelsene.