Hun blir Mobbeombud

Malvik kommune har ansatt Helle Garberg Rånes fra Melhus i stillingen som Mobbeombud.

Hun har takket ja til stillingen og vil tiltre senest 1. oktober.

Helle kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Konfliktrådet og har lang erfaring med arbeidet mot mobbing. Hun har tidligere erfaring fra arbeid i barnehage og NTNU.

-Gjennom to intervjuer og en egen presentasjon om hva mobbeombudet i Malvik kan være, var Ungdomsrådet, tillitsvalgte og vi i Barne og familietjenesten helt enige i denne innstillingen, sier leder for psykologene og pedagogisk psykologisk tjeneste Henriette Gladsø Holmen til Malviknytt.

-Vårt nye mobbeombud er lett å få tillit til, hun er faglig sterk og god i møtet med oss andre rundt henne.

-Vi er veldig glade for at hun har takket ja, og gleder oss til det videre samarbeidet med Helle for at barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår i Malvik, sier Henriette Gladsö Holmen.

Malviknytt har vært i kontakt med Helle Garberg Rånes som for tiden er på ferie i utlandet.

-Jeg ser frem til å tiltre i en spennende stilling til høsten, sier hun i en kort kommentar til Malviknytt,