Demokratene i Malvik stiftet

Mandag kveld ble lokallaget til det politiske partiet Demokratene i Malvik stiftet.

Stiftelsesmøtet ble holdt på Hell sammen med etableringen av lokallaget på Stjørdal.

Demokratene i Malvik stiller liste ved høstens valg, og Roger Gundersen fra Hommelvik er partiets ordførerkandidat.

Les også: Demokratene har levert.

Ved stiftelsen ble følgende valgt inn i styret for partiet:

Leder: Roger Gundersen

Nestleder: Geir Selvåg

Styremedlem: Jan Otto Breivang

Styremedlem: Rune Johnsen

Håper på kommunestyret

Roger Gundersen er ordførerkandidat for Demokratene (foto: privat)

Den nyvalgte partilederen og ordførerkandidaten, Roger Gundersen, forteller at de nå er klare til valgkampen.

-Så snart vi får på plass brosjyrer og materiell så blir vi nok å finne rundt om i kommunen på stand.

-Av viktige saker så er etablering av egne kjøkken ved helsetun/eldretun i Malvik og vern om dyrket mark og kulturlandskap, vi setter høyt.

-Det kommunale barnevernet trenger økt kompetanse, da alt for mange familier og aleneforsørgere opplever å bli behandlet urettmessig og feilaktig av kommunens barnevern, forteller Gundersen.

-Vi går inn for at aleneforsørgere skal få beholde barnebidrag og ekstra stønader uten trekk i sosiale stønader.

-Vi vil ta til orde for et samarbeid mot bompenger med våre nabokommuner og vi vil utarbeide en ny plan for en mer rettferdig eiendomsskatt.

-For oss er det viktig å innføre et lokaldemokrati hvor folket får delta i avgjørelser i større politiske saker ved og avgi sin stemme og vi vil forby offentlig tigging.

Om sjansen for å få inn en representant i kommunestyret, sier Roger Gundersen at det er opp til velgerne og avgjøre.

-Selvsagt så håper jeg jo at folk gir oss en sjanse og mulighet til og vise hva vi står for, det er klart, sier den nyvalgte partilederen.