Er eiendomsskatten foreldet?

Innlegg fra Svein Otto Nilsen og Kirsti Hamre Nilsen (PP): Trondheim hadde den nest høyeste eiendomsskatten av alle kommuner i Trøndelag med 6,05 promille. Hele 659 millioner ble krevd inn i eiendomsskatt i Trondheim for 2018. Bare Namdalseid lå høyere, med 6,5 promille. Vi må bare si at dette er ingen god reklame for Trondheim kommune.

I Malvik ønsker Pensjonistpartiet å redusere eiendomsskatten suksessivt og målet er ingen eiendomsskatt innen en 4 års periode.

Er det noen som har spesifisert hva eiendomsskatten kan benyttes til?

Svaret er så langt vi kan se NEI.

Loven som regulerer skatten sier lite om dette, men den definerer imidlertid hvor eiendomsskatten kan pålegges.

Loven om eiendomsskatt er i dagens samfunn trolig foreldet og burde ikke være der i det hele tatt. Jeg er klar over at dette ikke kan skje over natta pga de store inntekter som innkreves.

I praksis blir trolig eiendomsskatten benyttet som en nød post når man ikke har andre steder å hente penger fra.

Eiendomsskatten har blitt en viktig inntektskilde (melkeku) for mange kommuner og den er ute av kontroll. Dette bør stoppes.

Velferdsstaten er et stort spleiselag. Skatt er en viktig del av spleiselaget.
Eiendomsskatten skiller seg ut fra annen skattlegging i Norge. Denne skatten er uavhengig av inntekt og formue.

Skatten tar ikke hensyn til om boligen er belånt til oppetter pipa eller gjeldfri. 

Kirsti Hamre Nilsen
1. kandidat på Pensjonistpartiets kommuneliste i Malvik
2. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag