Kolliderte ved Øya

Trøndelag Brann og Redningstjeneste rykket mandag ut til en kollisjon mellom to personbiler i Hommelvik.

Kollisjonen skal ha skjedd like ved krysset Øyavegen/Reidar Jenssens gate.

I følge vitner på stedet er det snakk om materielle skader og at bilene trenger borttauing etter ulykken.

Ingen skal være skadet etter hva vi har greid å bringe på det rene.