Her ser du kommunestyremøtet direkte

Medlemmene av Kommunestyret i Malvik er innkalt til heldagsmøte i Bruket Kulturhus mandag 17.juni klokken 10:00.

Saksdokumentene er på 618 sider og det settes av tid til at Nye Veier AS skal få orientere de folkevalgte om forslag på endelig veglinje for E6 gjennom Malvik.

Her er saklista for møtet:

 • Kvalitetsmelding for grunnskolen 2018-2019
 • Avlastningstjenester for barn og unge – utredningsrapport våren 2019
 • Regnskapsrapport etter 1. tertial 2019
 • Aktivitetspark – utendørs treningsapparat
 • Årsoppgjør 2018
 • Innføring av digitale trygghetsalarmer – vertskommuneavtale, prinsipper og brukerbetaling
 • Vurdering av leiepriser 2019 Bruket kulturhus og Ytre Malvik Samfunnshus
 • Helseplattformen – Oppdatering av status og veien videre
 • Reviderte felles strategier for velferdsteknologi i Trondheimsområdet
 • Nye delegeringer og årlig revisjon av delegeringsreglement
 • 2.gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Hyggen – PlanID 201403
 • Revidert mandat for trafikksikkerhetsutvalget
 • Innherred Renovasjon IKS – Endring av selskapsavtale
 • Kjøp av Maivegen 15, 7550 Hommelvik
 • Forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling – endelig rapport

Referatsaker

 • Møtereferat ungdomsråd 25.04.19
 • Generalforsamling og Eiermøte i TrønderEnergi AS mandag 13.05.19 – Protokoll
 • Møteprotokoll kontrollutvalget – 27.05.19

Forespørsel

 • Interpellasjon – Etablering av utstyrssentral

Du kan følge møtet på web-TV her (Ekstern lenke)