Ber Rådmannen orientere om vannsikkerheten

Kommunestyrerepresentant Astrid S. Dalhaug fra KrF ber Rådmannen orientere om vannsikkerheten i Malvik.

– Etter drikkevann-skandalen i Askøy mener jeg det vil være naturlig at rådmannen holder en kort orientering om hvordan man jobber med sikring av vannkvaliteten i Malvik, under kommunestyremøtet på mandag, skriver Dalhaug i et brev til ordføreren og Rådmann Carl-Jakob Midttun.

Setter av tid

Ordfører Ingrid Aune (AP) bekrefter at det settes av tid til dette i kommunestyremøtet mandag 17.juni. (Møtestart kl 10:00, journ.anm)

Ordføreren legger til at også hun har snakket med rådmannen om dette, og at det er har gjennomført beredskapsøvelse i Malvik (27.nov 2017) med tema svikt i vannforsyning, der scenariet for øvelsen var forurenset drikkevann.

Øvelsen ble gjennomført med noe praktisk trening (kjørt ut tank med nødvann til helsetunet), og det ble avklart kapasitet på tanker fra nabokommuner.

-Den største utfordringen i denne øvelsen var å sikre raskt og god informasjon til innbyggere og internt i organisasjonen, og dette ble det også øvd på i øvelsen

-Ordfører, varaordfører, kommunikasjonsrådgiver og beredsskapsansvarlig har vært på eget kurs hos DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredsskap) i Heggedal og øvd på dette, skriver Ingrid Aune (AP) i sitt svar på henvendelsen fra Dalhaug (KrF).