Ungdommen får stemme på skolen

Valgstyret i Malvik har nå vedtatt at det vil bli åpner opp for å kunne forhåndsstemme på Malvik vgs.

Flott tiltak

Lederen i ungdomsrådet og femtekandidat på Arbeiderpartiets liste til valget, Kristin Nybrodahl, sier dette er en gledelig nyhet for alle førstegangsvelgere

-Det er et flott tiltak som legger til rette for at førstegangsvelgere skal kunne benytte seg av stemmeretten sin, sier hun.

– Jeg så ikke hvorfor det skulle være et problem å kunne forhåndsstemme på Malvik vgs, når man tilrettelegger for å kunne stemme på Coop eller Malvik Senter.

-Skolen legger til rette for at elevene skal engasjere seg i lokaldemokratiet, og da mener jeg at kommunen bør gjøre sin del dersom de anser de unges engasjement og medbestemmelse som verdifull.

– Flere unge opplyser om at de ikke vet når eller hvor de kan stemme. Mange svarer at de ikke gidder. Ved å gjøre det mulig å stemme på Malvik vgs, kan elevene stemme i lunsjen eller i en fritime. Slik legger man til rette for at ungdom skal kunne bruke stemmeretten. 

-Derfor spilte jeg inn spørsmålet til ordføreren som tok saken videre. Deretter gikk det fort og vedtak ble fattet, forteller hun.

Det er ikke bestemt hvilken dag det skal være mulig å forhåndsstemme på Malvik vgs ennå.

Vil øke valgdeltakelsen

– Vi vet at valgdeltakelsen blir lavere og lavere. Ved sist kommunevalg oppsøkte kun 60% av befolkningen stemmelokalet. På bakgrunn av dette bør vi legge til rette for at flere skal kunne bruke stemmeretten sin og dermed delta i lokaldemokratiet. Spesielt viktig er det at ungdom engasjerer seg og tar ansvar for vår felles framtid. 

– Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at valgdeltakelsen blant de yngste er beskjeden. Ved Stortingsvalget i 2017 var unge i alderen 18-25 blant aldersgruppene med lavest valgdeltakelse. 

Kristin Nybrodahl vil også gjerne understreke at det er lenge siden så mange ungdomskandidater stilte til valg her i Malvik.

-Både Høyre og Arbeiderpartiet har seks-sju ungdommer på listene sine. Det er bra, sier hun.