Fornøyd med søkerne

Det kom inn 90 søknader på stillingen som Mobbeombud. Nå er Malvik kommune i gang med utvelgelsen av hvem som skal bekle den nye stillingen.

Femten personer er nå plukket ut til første gangs intervju og to av ungdomsrådets medlemmer er med på å intervjue kandidatene.

Les også: 90 vil bli mobbeombud.

To dager med intervju

Jeannet Smith og Kristin Nybrodahl, henholdsvis nestleder og leder av Ungdomsrådet forteller om to interessante dager rundt konferansebordet.

-Vi ser etter litt forskjellig og vi har hatt med en egen «case» som kandidatene har svart lit rundt, forteller de to.

-Der har vi beskrevet et klassemiljø hvor mobbing både på skolen og i sosiale media og slossing har blitt en del av hverdagen, sier Kristin Nybrodahl.

De to er godt fornøyde med kandidatene.

-Det var jo 90 søkere og vi synes administrasjonen har plukket ut gode kandidater til intervju, forteller Jeanett Smith.

-Jeg tror vi har funnet kommunens Mobbeombud blant de femten kandidatene som er innkalt ja, sier hun.

Nytt område

Dette er første gang det skal ansettes noen i et likt kommunalt ombud og man har lite erfaring fra andre å bygge på.

-Vi fra ungdomsrådet har ett bilde og vår tanke rundt ombudet, administrasjonen og søkerne har ofte noen andre tanker, forteller Kristin.  

Ungdomsrådets representanter skal også være med på neste runde av intervju og en insilling blir trolig klar i løpet av juni.

-Målet er at mobbeombudet skal være på plass så nær skolestart som mulig, altså i løpet av august/september sier de to engasjerte ungdommene til Malviknytt.