Malvik får støtte til bedre språk

Sammen med kommunene Stjørdal, Selbu, Tydal, Frosta og Meråker i Værnesregionen har Malvik kommune får til sammen 100 000 kroner i støtte fra Kommunenes Sentralforbund, som deler ut én million kroner til språkarbeid.

Aldri før har så mange kommuner og fylkeskommuner satset på klart språk.

Én av tre sliter med å forstå offentlig informasjon. Derfor har KS en satsning på klart språk i kommunesektoren, og nærmere 200 kommuner og fylkeskommuner er i gang, viser en fersk undersøkelse som Oslo Economics har gjennomført for KS.

– Stadig flere kommuner og fylkeskommuner ser verdien av klarspråksarbeid. Den byråkratiske skrivestilen har vært preget av tunge formuleringer og smitte fra kompliserte lovtekster. Dette er et demokratisk problem, men kan i verste fall også medføre at folk ikke får de tjenestene de har behov for. Klarspråk handler om å sette seg i lesernes sted og skrive så folk forstår, sier områdedirektør i KS, Kristin Weidemann Wieland, i en pressemelding.

Klart språk i digitale tjenester

Støtten skal blant annet gå til skrivekurs, brukertesting og forbedring av brev, skjemaer og nettekster. Flere skal også jobbe med klart språk i digitale tjenester.

– For å lykkes med digitaliseringen og omstilling av offentlig sektor er klart språk en forutsetning. Et av målene med digitale tjenester er at innbyggerne skal kunne løse flere oppgaver på egenhånd – da må språket være forståelig, sier Wieland.

Kommunene deler tekster

De forbedrede tekstene kan kommunene og fylkeskommunene dele med hverandre i en egen tekstbase.

– Kommuner og fylkeskommuner har de samme oppgavene og kommuniserer med like målgrupper. Derfor er potensialet for deling stort, sier Wieland.

I juryen for støtteordningen sitter representanter fra kommunesektoren, Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Kommunal- og moderniseringsdepartementet er med på å finansiere KS-programmet klart språk i kommunesektoren.

Eksempler

Eksempel på en setning før og etter klarspråksarbeid:

Før

Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner plan- og bygningsmyndighetene at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes.

Etter

Byggeprosjektet er i samsvar med plan- og bygningsloven, og vi godkjenner søknaden.

Les også: Jobber med klarspråk