Vil ha utstyrssentral

Kommunestyrerepresentant Kristin Strandheim (AP) fremmer i neste kommunstyremøte en interpellasjon, hvor hun foreslår at kommunen må etablere en utstyrssentral.

-Arbeiderpartiet mener at alle innbyggere i Malvik bør ha like muligheter til å drive med fysisk aktivitet og friluftsliv, uavhengig av sosial bakgrunn og størrelse på lommeboka. Det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet som ung, og helse som voksen, skriver Strandheim i interpellasjonen.

-Å legge til rette for mer fysisk aktivitet er en investering i barns helse, og et viktig grunnlag for en sunn livsstil senere i livet. En svært stor andel av barn og unge er delaktige i den organiserte idretten.

-Den er en av få fellesarenaer hvor mennesker på tvers av generasjoner, kulturer og funksjonsevner møtes. Det er vårt mål å sørge for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å være fysisk aktive og delta i idrett og friluftsliv.

Ved å legge til rette for at gratis sports- og friluftsutstyr blir tilgjengelig i nærmiljøet, vil en slik utstyrssentral også være med på å bedre grunnlaget for inkludering, hevder Kristin Strandheim i sin interpellasjon.

-Gjennom å kunne låne utstyr kan barn, unge og eldre prøve nye aktiviteter, se hva man liker og kanskje finne en eller flere aktiviteter man vil fortsette med.

-Et lavere forbruk er en forutsetning for å løse klimakrisen. En slik utstyrssentral kan gjøre at man ikke behøver å kjøpe alt nytt, men at man heller kan låne utstyr.

-På den måten kan en utstyrssentral bidra til å redusere forbruket. En utstyrssentral i Malvik vil være en viktig satsning for bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk.

-Derfor ønsker jeg at Malvik kommune skal ta initiativ til at det etableres en utstyrssentral i vår kommune, skriver Strandheim.

Hun forslår følgende vedtak: Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å etablere en utstyrssentral i Malvik kommune.

Neste kommunestyremøte er mandag 17.juni.