Søk midler fra miljøfondet.

Malvik kommune oppfordrer barnehager, skoleklasser, lag og foreninger og andre til å søke på Miljøfondet hvor kommunen har øremerket 200.000 kroner i året til rydding av avfall.

Det var i forbindelse med årsoppgjøret 2017 at det ble det satt av 200.000 kroner til et fond knyttet til plastforurensning og plastreduksjon i Malvik kommune.

Miljøfondet skal brukes til mindre lokale miljøtiltak som begrenser, forhindrer, forebygger, gjenoppretter og forbedrer miljøproblemer knyttet til forsøpling generelt, og marin forsøpling spesielt.

Hvem kan søke på hva?

Barnehager, skoleklasser, lag og foreninger og andre oppfordres til å søke på fondsmidlene.

  • Lokale miljøtiltak rettet mot forsøpling i form av ryddeaksjoner, holdningsskapende arbeid, informasjon, transport, utsetting av kontainere, henting og innlevering av innsamlet avfall til godkjent mottak.
  • Opprydding av avfall hvor ansvaret for forurensning ikke er definert i forurensningsloven.
  • Miljøtiltak som ikke allerede inngår i opplegget til Innherred Renovasjon, Hold Midt-Norge Rent.

Søknadsfrist

Det er ikke fastsatt søknadsfrist for 2019. Alle søknader blir behandlet fortløpende.

Her finner du søknadsskjema. (ekstern lenke)