Se kommunestyremøtet direkte

Mandag er det klart for et nytt møte i Malvik kommunestyre.

De 31 folkevalgte lokalpolitikerne skal behandle tre saker, ni referatsaker og to interpellasjoner.

Sakliste for kommunestyret mandag 27.mai:

  • 2. gangs behandling av områderegulering for Vikhammer sentrum
  • Økt barnetrygd – konsekvenser og alternativer ved beregning av økonomisk sosialhjelp
  • Byvekstavtale – korrigering av vedtak i PS 22/19

I tillegg skal ordføreren svare på to interpellasjoner.

Interpellasjon – Vi må erklære nasjonal klimakrise! – fra Rakel S. Trondal (SV)

Les også: Vi må erklære nasjonal klimakrise

Interpellasjon – Nedre aldersgrense for ledsagerbevis – fra Liv Aksnes (Ap)

Les også: Vil senke aldersgrensen for ledsagerbevis

Du kan følge direkte overføring fra kommunestyremøtet her. (ekstern lenke)