Mange fikk ikke kjøre videre etter kontroll

Statens vegvesen hadde torsdag stor kontroll med ANPR kamera på E6 Malvik.

Kontrollen foregikk fra ca. klokken 07.00 – 23.00.

94 fikk bruksforbud

Det ble nedlagt bruksforbud på 3 tunge og på 91 lette kjøretøy. 60 av de kom inn til kontroll med bruksforbud, på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll, ikke omregistrert eller uten forsikring, mm. Ca 40 biler ble avskiltet.

9 førere anmeldt

Etter en målrettet utvelgelse av kjøretøy ble 205 lette kjøretøy ble ilagt skriftlige kontrollrapporter for tekniske mangler, overlast og lastsikring.

Det ble utstedt 47 gebyr, herav 23 for ulovlig bruk av piggdekk. 9 førere blir anmeldt etter aksjonen.

Foto: Statens vegvesen

Mange fikk ikke kjøre videre etter kontroll

Statens vegvesen hadde torsdag stor kontroll med ANPR kamera på E6 Malvik.

Kontrollen foregikk fra ca. klokken 07.00 – 23.00.

94 fikk bruksforbud

Det ble nedlagt bruksforbud på 3 tunge og på 91 lette kjøretøy. 60 av de kom inn til kontroll med bruksforbud, på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll, ikke omregistrert eller uten forsikring, mm. Ca 40 biler ble avskiltet.

9 førere anmeldt

Etter en målrettet utvelgelse av kjøretøy ble 205 lette kjøretøy ble ilagt skriftlige kontrollrapporter for tekniske mangler, overlast og lastsikring.

Det ble utstedt 47 gebyr, herav 23 for ulovlig bruk av piggdekk. 9 førere blir anmeldt etter aksjonen.

Foto: Statens vegvesen