Tjue nominerte til menighetsrådene

Nå er listene klare for menighetsrådene i Hommelvik og Malvik for perioden 2019 til 2023.

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet og menighetens arbeid spenner over mange tema – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.

Menighetsrådet velger også videre medlemmer til fellesrådet som forvalter arbeidsgiveransvar, kirkebygg, gravplassarbeid og økonomi med mer.

Valget

Kirkevalgene skjer samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, valg til kommunestyret og fylkesting den 9.september 2019. Fra 10. august er det mulig å forhåndsstemme ved kirkekontoret i Malvik.

Noen viktige datoer:

10. august til 6. september: Forhåndsstemmegivningsperiode

1. september: Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn der man har stemmerett.

9. september: Valgdagen

Hommelvik sokn

Ved valg til menighetsråd i Hommelvik sokn er det én godkjent valgliste:

Nominasjonskomiteens liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg.

Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

1 KNUT ARNE MØRREAUNET 1954 Malvik

2 EVA LUNDEMO 1971 Malvik

3 ØYSTEIN SNEISEN 1946 Hommelvik

4 JENNY SLIND 1952 Malvik

5 RANDI DAGMAR ALBERTSEN 1955 Hommelvik

6 TORBJØRN SNEISEN 1967 Hommelvik

7 MAY BRITT EIKEN SVARSTAD 1975 Hommelvik

8 ANNE ELISABETH MYRAN 1947 Hommelvik

9 NILS IVAR HERJUAUNE 1965 Hommelvik

Malvik sokn

Ved valg til menighetsråd i Malvik sokn er det én godkjent valgliste:

Nominasjonskomiteens liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg.

Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

1 ARVE HEPSØ 1953 Vikhammer

2 NINA FRISNES ØYAN 1973 Malvik

3 LAILA TØNDEL 1946 Saksvik

4 BJØRN SØRSKOT ANDERSEN 1968 Vikhammer

5 RANDI JOHNSEN EIKEVIK 1956 Saksvik

6 ESTER HELEN JUUL ØSTHUS 1985 Malvik

7 INGER LOVISE GRØNTVEDT 1961 Malvik

8 ELI TRØAN 1964 Vikhammer

9 PER JOHAN NILSEN 1937 Vikhammer

10 ELIN RAUSTØL HAGEN 1976 Malvik

11 LARS TERJE ROTABAKK 1968 Saksvik