Vil senke aldersgrensen for ledsagerbevis

Kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet og leder av Utvalg for Helse og Velferd i Malvik, Liv Aksnes, reiser mandag 27.mai en interpellasjon til ordfører Ingrid Aune.

Aksnes er opptatt av den nedre grensen for ledsagerbevis og mener at den i Malvik er for høy.

-Malvik kommune har i henhold til dagens retningslinjer en nedre aldersgrense for å søke om ledsagerbevis er 8 år.

-Det er ulike retningslinjer rundt om i landets kommuner, men 8 år, som Malvik praktiserer, er høyt i forhold til f eks Oslo (som ikke har nedre aldersgrense), og Tromsø (som har 4 års nedre aldersgrense), skriver Liv Aksnes i interpellasjoen.

-Trondheim kommune har også fjernet nedre aldersgrense for ledsagerbevis.

-Pirbadet, Vitensentret, Olavfestdagene og Lekeland er eksempler på arenaer i Trondheim som er attraktive for barn hvor ledsagerbevis kan benyttes. Det er også arrangement og opplevelser både i Malvik og på Stjørdal som er fine for de minste barna som trenger ledsager, hevder hun.

-I tillegg er det i noen tilfeller en «først i køen»-praksis dersom man har vedtak på ledsagerbevis, noe som kan være avgjørende for om enkelte kan delta på arrangement. Det er viktig at alle barn, også de med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta på arrangement.

-Da må vi ha en ordning som er tilpasset dette og som bidrar til at flere kan nyttiggjøre seg ordningen.

Spørsmål til ordføreren: Mener ordføreren at en nedre aldersgrense på 8 år for å søke om ledsagerbevis er rimelig? Vil ordføreren ta initiativ til at en nedre aldersgrense for å søke om ledsagerbevis etter dagens retningslinjer endres?

Forslag: Malvik kommunes retningslinjer for ledsagerbevis endres slik at nedre aldersgrense oppheves. Dette bør iverksettes så snart som mulig da sommeren er aktuell for arrangement som krever ledsagerbevis.

Kommunestyret skal ha møte mandag 27.mai klokken 18:00.