Svinesti etter fest

Natt til 17.mai har mange oppholdt seg på Midtsandtangen friluftsområde.

Etter festen ser området ut som en svinesti, i følge tips vi har mottatt.

-Det ligger knuste flasker, tomme øl-bokser, klær og andre etterlatenskaper. Det verste er kanskje glasskårene. Det gjør nesten området umulig å ferdes på for små unger og hunder, sier innringeren.

-Hvem har ansvaret for å rydde etter slike fester, undrer vedkommende?


Foto: tipser
Foto: tipser
Foto: tipser
Foto: tipser

Svinesti etter fest

Natt til 17.mai har mange oppholdt seg på Midtsandtangen friluftsområde.

Etter festen ser området ut som en svinesti, i følge tips vi har mottatt.

-Det ligger knuste flasker, tomme øl-bokser, klær og andre etterlatenskaper. Det verste er kanskje glasskårene. Det gjør nesten området umulig å ferdes på for små unger og hunder, sier innringeren.

-Hvem har ansvaret for å rydde etter slike fester, undrer vedkommende?


Foto: tipser
Foto: tipser
Foto: tipser
Foto: tipser