Vil bevilge 500.000,- til aktivitetspark

Etter initiativ fra Malvik eldreråd har kommunestyret bedt rådmannen utrede etablering av aktivitetspark på Midtsandtangen.

Rådmannen ser dette tiltaket som en fin utvikling av Midtsandtangen som rekreasjonsområde og aktivitetsområde, og er positiv til etablering av aktivitetspark. Rådmannen har vært i kontakt med Melhus kommune og anslår en kostnadsramme på 500.000 kroner for et slikt tiltak. Det må velges en løsning som gir rett til å søke spillemidler på prosjektet.

Rådmannens innstilling går ut på at:

 1. Kommunestyret ber rådmannen om at aktivitetspark med utendørs treningsapparater etableres på Midtsandtangen, innenfor en kostnadsramme på kroner 500 000

2. Rådmannen bes komme tilbake til finansiering av tiltaket i forbindelse med årsoppgjør for 2018

Samme som på Melhus

Rådmannen har i forberedelse til denne saken vært i kontakt med Melhus kommune, og fått informasjon om etablering av «aktivitetspark Lenavegen» i Melhus sentrum.

Parken i Melhus er et lavterskeltilbud til alle innbyggere i kommunen, i alle aldersgrupper. Med apparater som er satt opp skal det være lettere for alle å være i mer aktivitet. Man kan stikke innom parken når man er på treningstur eller man kan gi dit for å ta trimøkta der. Med apparatene kan man trene balanse og styrke.

Malvik eldreråd har vært på befaring på aktivitetsparken i Melhus sentrum. Dette området var opprinnelig tenkt som en skatepark, men på grunn av utfordringer med støy ble det i stedet etablert en aktivitetspark med treningsapparater.

Ved riktig valg av løsning kan det være mulig å søke spillemidler til nærmiljøanlegg på et slikt prosjekt, med 50 % støtte – inntil 300 000 kroner. Det gjøres oppmerksom på at i dag har utbetaling av godkjente spillemiddelprosjekt et etterslep på 1 – 3 år, slik at kommunen må uansett forskuttere hele beløpet.

Politikerne i Oppvekst og Kultur skal behandle saken i sitt møte 23.mai før saken skal videre til formannskap og kommunestyre for behandling.