Vi må erklære nasjonal klimakrise

I en interpellasjon, fremmet av Rakel S Trondal (SV) til ordføreren i Malvik, foreslår gruppelederen fra SV at det erklæres nasjonal klimakrise.

– Klimakrisen er ikke lenger enn teori, men både i Norge og verden ser vi allerede i dag de tydelige effektene av den globale oppvarmingen, med mer ekstremvær og med utryddelse av planter og dyr, skriver Trondal.

-Klimakrisen er ikke én stor hendelse som endrer alt på en dag, men endringer som har skjedd over tid. Nå er vi kommet til en situasjon hvor de menneskeskapte klimagassutslippene må ta slutt om vi skal unngå katastrofale følger. Det er derfor behov for en helt ekstraordinær innsats over de neste årene for å komme oss ut av den nødsituasjonen vi er i nå om det ikke gjennomføres en slik innsats.

-Dette er faglig dokumentert gjennom blant annet FNs klimapanel og FNs naturpanels rapport om natur og artsmangfold. Den 1. mai erklærte Storbritannia at det er en «climate emergency». Dette er en stor internasjonal kampanje som har begynt i små byer og kommuner, skriver hun.

-Det er i nærmiljøer vi tydeligst ser konsekvensene av klimaendringene. Vi husker alle hvordan fjorårets ekstremvarme rammet bøndenes avlinger på Østlandet, og hvordan trønderske bønder måtte trå til og sende for sørover. Vi ser at stadig flere nordmenn mister hus og hjem på grunn av flom og skred. Vi aner på ingen måte hva klimakrisa vil bety for kommunens innbyggere i framtiden hvis vi ikke klarer å kutte tilstrekkelig i klimagassutslippene.

-I Norge er det i dag ingen konkret plan for hvordan landet skal kutte de nødvendige klimagassutslippene for å nå målene som er satt, verken innen 2030 eller 2050. SV mener at alle innbyggere i alle norske kommuner kan kreve at politikerne erkjenner den alvorlige situasjonen vi står overfor.

-SV vil derfor fremme forslag om at kommunen erklærer at klimakrisen og naturødeleggelsene utgjør en nødsituasjon for kommunen som krever en ekstraordinær og planlagt innsats, skriver Rakel S. Trondal.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret i Malvik støtter at klimakrisen må erklæres som en nasjonal nødsituasjon. Dette krever ekstraordinær, rask og felles innsats for å inngå katastrofale konsekvenser i Malvik, Norge og verden. Vi må være utslippsfrie innen 2040 og få på plass realistiske og forpliktende planer for å kutte utslipp både på kommunalt og nasjonalt nivå.