Næringslivet må få eget hus

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) avdeling Malvik ønsker å samle mange næringsaktører i Malvik i et eget signalbygg.

-Vi ønsker oss et næringsbygg på ca 3500 m2 som kan være et signalbygg for næringslivet. Et bygg som alle kjenner igjen og vet hva inneholder, sier Kaare Hagerup (bildet) i NiT Malvik.

Moderne og tilrettelagt

Et næringsbygg av i dag krever noe mer enn mange cellekontorer og møterom, og i følge Hagerup er interessen for å etablere seg i Malvik stor.

-Det er en rekke aktører som ønsker seg til Malvik og som trenger moderne lokaler som er tilrettelagte for næringslivet, sier han.

-Malvik, med sin unike beliggenhet mellom byen og flyplassen, bør få på plass et slikt bygg snarest. Nå har fagrådet i den lokale NiT-avdeling Malvik sagt at de ønsker å se nærmere på tre alternative plasseringer.

 1. Sveberg/Malvik Senter er et område med stor utvikling og etablering.
 2. Hommelvik Sentrum/Sjøsiden har flere muligheter.
 3. Vikhammer er et sentrumsområde under utvikling.

-Dette er fagrådet sine ønsker, men de er selvsagt avhengige av interesse fra næringslivet. Nå skal vi jobbe med dette en del fremover og håper å få sett noen resultater ganske snart, sier Kaare Hagerup.

NiT Malvik

Fagrådet i Malvik er bindeleddet mellom styret i Næringsforeningen i Trondheimsregionen og medlemmene i Malvikregionen og består av:

 • Olav Løvseth, fagrådsleder, Sveberg Handels- og Næringpark AS
 • Fritz Bade, Stillashuset AS
 • Tone Moum Drazkowski, Malvik Senter
 • Ivar Fjellseth/Frode Hansen, Mersalg AS
 • Tove Geving, Låven Nr 1 AS
 • Oddstein Rygg, Hommelvik Sjøside AS
 • Svein Ove Sandvik, Selbu Sparebank
 • Paul Vikhammer, Gårdbruker

Tilsluttet medlem

 • Ole Christian Iversen, Malvik kommune

Kontaktperson hos NiT er Kaare Hagerup.