Mye positivt for Moan

Daglig leder Oddstein Rygg i Hommelvik Sjøside ser nå positivt på utsikten til at det ordner seg for planene utbyggeren har for området nord for jernbanen i Hommelvik sentrum.

Byvekstavtalen

Det første positive som har skjedd er signeringen av Byvekstavtalen.

-Den nylig signerte Byvekstavtalen signaliserer at det vil bli avsatt øremerkede midler til utviklingen av Hommelvik stasjon som kollektivknutepunkt. Da kan vi kanskje komme igang med det mye omtalte kryssningspunktet, en over- eller undergang som krysser jernbanen.

-Jeg vil bli veldig overrasket hvis dette ikke blir realisert nå, sier Oddstein Rygg.

Dobbeltspor

Det neste som taler for at sentrumsområdet kan utvikles er kommunedelplanen for dobbeltspor som har vært ute på høring.

-Der er vi enige med Malvik kommune som er tydelige i sin høringsuttalelse.

-Vi mener at man må være mer arealeffektive på Hommelvik stasjon og at planene med fem spor og store sikkerhetssoner må ut av reguleringsplanen. Jernbanen må forholde seg til og innenfor de eiendomsgrensene de har i dag, sier Oddstein Rygg.

Kommunens arealplan

Så har Malvik kommune nylig vedtatt Kommuneplanenens Arealdel der det var foreslått en hensynssone rundt en fremtidig Malviksti på 50 meter.

-Det ville drept prosjektet vårt, men heldig vis ble dette tatt ut av KPA’en og gir et stort håp om at prosjektet snart kan realiseres, sier Rygg.

Detaljplaner i 2020

Med alle de ovennevnte tingene på plass håper han det nå vil løse seg med finansieringen av kryssningspunkt.

-Malvik kommune har satt av 10 millioner, får vi resten på plass vil det være muligheter for å legge fram en detaljreguleringsplan allerede neste år, forteller en optimistisk Oddstein Rygg.