Nå kan du søke om å bli mobbeombud i Malvik

For å styrke det helhetlige arbeidet mot mobbing i Malvik kommune har kommunestyret vedtatt å ansette mobbeombud.

Stillingen er nå utlyst og vil ligge i virksomhet Barne- og familietjenesten, avdeling Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Det vil i første omgang være snakk om en engasjement/prosjektstilling i 18 måneder, med mulighet for fast ansettelse.

-Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever, foresatte og ansatte i kommunen slik at barn og unge får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt psykososialt miljø, heter det i utlysningsteksten som Malvik kommune har offentliggjort.

Mobbeombudet vil primært jobbe på barnehage- og grunnskolenivå.

Søknadsfrist er satt til 24.mai 2019

Se fullstendig utlysning her. (Ekstern lenke)